Emak-Emak PKK Tamanbaru, Banyuwangi Memengan Handphone

image
Aplikasi digital sing terima diduweni wong-wong sekolah, utawa kaum terpelajar liyane. Naming emak-emak anggota PKK Kelurahan Tamanbaru, uga memengan handphone android kanggo nggampangaken kegiyatan saben dinane. Aplikasi mau diarani SIM-PKK (Sistem Informasi Managemen Pemberdayaan lan Kesejahteraan Keluarga).
  
“Kawitane dibangun SIM-PKK iki, merga emak-emak ngerasa repot seru nggolet data hang keneng dipercaya. Sak liyane iku, uga kangelan arep melebu nyang data-data hang dibutuhaken mau. Kahanan iki sing terima ring kelurahan, naming ring kecamatan, kabupaten sampek pusat uga sing gampang golet data iku mau. Mangkane aju emak-emak mau duwe pikiran kelendi carane mane gampang, lan datane keneng dipercaya”, gedigu ujare Lurah Tamanbaru, Abdur Rachma nyertakaken mula kawitan aplikasi SIM-PKK.

Merga wilayah Tamanbaru parek ambi Lembaga Pendidikan STIKOM Banyuwangi, karepe emak-emak PKK mau aju diomongaken lan diwujudaken ambi megawe bareng hang bisa ngenthengaken tugas lan pegaweyane emak-emak PKK. “Isun ngomong nyang kanca-kanca, jare sapa angger program lan inovasi anyar iku butuh picis akeh kanggo mujudaken? Buktine, emak-emak PKK iki hing nganggo picis bisa mujudaken Aplikasi SIM-PKK. Iki magih durung ana sak Banyuwangi”, ujare Lurah Tamanbaru hang uga kerep diceluk Gus Dur iku.

SIM-PKK iku isine data kabeh warga hang ana ring Keluruhan Tamanbaru, mulai teka aran keluarga, tanggal lahir, senengane saben dinane, anake sekolah nyang endi bain, riwayat peyakit hang tau ngelarani awake. Kadhung ana kakik lan uweke hang milu, umure pira larane paran, kabeh kecathet ring SIM-PKK.

“Emak-emak ring dasa wisma, kabeh ngelebokaken datane wong-wong mau. Sing perlu teka nyang kelurahan, cukup teka umahe, ambi lungguh lan kilah-kilah bisa. Data mau liwat on-line, iki alamat web-e hang nggawekaken lare-lare STIKOM Banyuwangi. Kadhung ana petugas teka Kecamatan, utawa Kabupaten kepingin weruh datane warga Tamanbaru, ya kari ngeklik bain wis mecungul kabeh”, jare Titis Suryane Admin SIM-PKK Tamanbaru.

"Mangkane rika aja heran, kadhung weruh emak-emak PKK Tamanbaru akeh memengan HP. Iku dudu memengan game-online, tapi padha emuk ngelebokaken datane warga ring dasa-wismane dhewek-dhewek. Saiki kabeh hang nyekel HP lan bisa melebu nyang akun-ne SIM-PKK ya emak-emak iku. Isun kadhung arep butuh data hang diperlukaken, uga kanggo kecamatan lan Kabupaten, ya cukup njaluk tulung nyang emak-emak PKK iku", pungkase Bapak asal Kesatriyan, Kebalenan Rogojampi iki.